Thursday, April 30, 2015

Membentuk Persamaan daripada Garis Lurus Penyuaian Terbaik

Contoh

 x
1
2
3
4
5
6
 y
5.0
10.0
15.0
19.5
25.0
30.0

Jadual di atas menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi dua pembolehubah x dan y.

a) Plotkan graf y melawan x dan lukis garis lurus penyuaian terbaik (line of best fit).

b) Cari kecerunan graf dan nilai pintasan−y. Seterusnya, cari persamaan garis lurus penyuaian terbaik.


Penyelesaian:

a)


b)

Daripada graf, pintasan−y = 0.

Maka, persamaan garis lurus penyuaian terbaik ialah y = 5x.

Nota: Untuk mencari kecerunan garis lurus penyuaian terbaik, pilih dua titik pada garis lurus tersebut yang mana jarak di antara kedua-dua titik itu adalah agak jauh. Dalam contoh di atas, titik (0, 0) dan (6, 30.0) dipilih.

1 comment: