Saturday, May 9, 2015

Indeks Integer

Nombor Indeks

Merujuk kepada nombor di bawah, 3 ialah asas dan 4 ialah indeks (indices).


Secara umumnya, jika a ialah suatu nombor dan n ialah suatu integer positif, maka an bermakna pendaraban asas a sebanyak n kali.


Indeks Positif

Contoh 1

Cari nilai bagi setiap yang berikut.

Penyelesaian:


Indeks Negatif (negative indices) dan Indeks Sifar (zero indices)Contoh 2

Cari nilai bagi

Penyelesaian:


Indeks Pecahan (fraction indices)Contoh 3

Cari nilai bagi

Penyelesaian:

No comments:

Post a Comment