Sunday, February 24, 2013

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 5

Bab 1 - Janjang

Janjang Aritmetik (Arithmetic Progression)

Bab 2 - Hukum Linear

Bab 3 - Pengamiran

Pengamiran Sebagai Songsangan Pembezaan


Bab 4 - Vektor

Bab 5 - Fungsi Trigonometri

Bab 6 - Pilih Atur dan Gabungan

Pilih Atur
  • Prinsip Pendaraban
  • Pilih Atur bagi n benda
  • Pilih Atur r Benda daripada n Benda
  • Pilih Atur n Benda dengan Syarat Tertentu
  • Pilih Atur r Benda daripada n Benda dengan Syarat Tertentu

Gabungan


Bab 7 - Kebarangkalian Mudah

Bab 8 - Taburan Kebarangkalian

Bab 9 - Gerakan Pada Garis Lurus

Bab 10 - Pengatucaraan Linear


1 comment: