Saturday, August 8, 2015

Sudut Positif

Sudut positif yang melebihi 360° atau 2π radian

Sudut positif (positive angle) ialah sudut yang diukur mengikut arah lawan jam dari arah positif paksi-x.

Satu putaran lengkap ialah 360° atau 2π.

Sudut yang melebihi 360° atau 2π dapat diwakili seperti contoh berikut:

a) Sudut 580°


Sudut 580° adalah sepadan dengan sudut 220° (580° − 360°).
No comments:

Post a Comment