Sunday, February 24, 2013

Nota Matematik Tambahan Tingkatan 4


Bab 1 - Fungsi
Bab 2 - Persamaan Kuadratik


Bab 3 - Fungsi Kuadratik


Bab 4 - Persamaan Serentak
Bab 5 - Indeks dan Logaritma

Indeks dan Hukum Indeks


Bab 6 - Geometri Koordinat

Bab 7 - Statistik

Sukatan Kecenderungan Memusat (Measure of Central Tendency)


Bab 8 - Sukatan Membulat

Radian
  • Takrif Radian
  • Menukar Ukuran dalam Radian kepada Darjah dan Sebaliknya
Panjang Lengkok Sesuatu Bulatan


Bab 9 - Pembezaan

Tangen kepada Lengkung dan Hubungannya dengan Pembezaan
  • Had Fungsi
  • Kecerunan Perentas
  • Terbitan Pertama Sesuatu Fungsi
  • Pembezaan dengan Prinsip Pertama
  • Rumus Terbitan Pertama bagi Fungsi y = axn


Bab 10 - Penyelesaian Segitiga

Bab 11 - Nombor Indeks


No comments:

Post a Comment