Tuesday, February 24, 2015

Bentuk Am Persamaan Kuadratik

Ayat matematik yang mengandungi simbol ‘=’ dikenali sebagai kesamaan.

Satu kesamaan yang melibatkan ungkapan kuadratik ialah satu persamaan kuadratik.


Persamaan di atas melibatkan satu pembolehubah x dan kuasa tertinggi bagi x ialah 2.


Bentuk persamaan seperti ini dinamakan sebagai bentuk am.


Huruf selain x juga boleh digunakan untuk mewakili sesuatu pembolehubah.


Contoh

Tulis semula setiap persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am.


No comments:

Post a Comment