Wednesday, October 7, 2015

Nombor Indeks

Nombor indeks (index number) ialah ialah suatu sukatan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan purata suatu kuantiti terhadap masa.

Misalnya, indeks harga digunakan sebagai penunjuk perubahan-perubahan dalam harga sesuatu barangan dalam tempoh masa tertentu.

dimana;
Q0 = kuantiti pada masa asas.
Q1 = kuantiti pada masa tertentu.

Indeks harga ialah suatu peratusan, tetapi tanda % tidak ditulis.

Indeks harga pada masa asas ialah 100, iaitu Q1 = Q0, I = 100.Contoh 1

Harga sejenis barangan pada tahun 2012 ialah RM40. Harganya pada tahun 2014 ialah RM48. Kirakan indeks harga pada tahun 2014  berasaskan tahun 2012.

Penyelesaian:


Contoh 2

Indeks harga sesuatu barang pada tahun 2013 dengan menggunakan tahun 2008 sebagai tahun asas ialah 95. Jika harga barang itu pada tahun 2013 ialah RM3 610, berapakah harganya pada tahun 2008?

Penyelesaian:

Harga barang itu pada tahun 2008 ialah RM3 800.


Contoh 3

Indeks harga dua jenis barangan pada tiga tahun tertentu diberikan seperti dalam jadual berikut:

Barangan
2005
(2000 = 100)
2009
(2000 = 100)
2009
(2005 = 100)
A
125
140
x
B
135
y
120

Kirakan nilai x dan nilai y.

Penyelesaian:

Indeks harga 2005 (2000 = 10) bermakna indeks harga  pada tahun 2005 berasakan tahun 2000.

Barangan A:


Barangan B:


7 comments: