Sunday, October 25, 2015

Prinsip Pendaraban

Jika suatu peristiwa A boleh berlaku secara r cara dan suatu peristiwa B boleh berlaku dalam s cara, maka bilangan cara peristiwa A boleh berlaku diikuti dengan berlakunya peristiwa B ialah r × s cara yang berlainan.

Contoh

Cari bilangan cara memilih seorang pelajar lelaki untuk menjadi presiden Kelab Rakan Ilmu dan seorang pelajar perempuan untuk menjadi naib presiden jika terdapat 35 orang ahli lelaki dan 27 orang ahli perempuan.

Penyelesaian:

Bilangan cara memilih seorang pelajar lelaki = 35

Bilangan cara memilih seorang pelajar perempuan = 27


No comments:

Post a Comment