Sunday, November 29, 2015

Had FungsiRajah di atas menunjukkan fungsi f(x) = 3x.

Pertimbangkan yang berikut. Apabila,


Didapati bahawa apabila x bertambah daripada 1 dan semakin mendekati 2, nilai f(x) bertambah dan mendekati 6.

Begitu juga apabila x berkurang daripada 3 dan semakin mendekati 2, nilai f(x) berkurang dan mendekati 6.

Jelas bahawa, nilai 6 adalah had bagi f(x) apabila x mendekati 2.

Secara amnya, jika nilai bagi fungsi f(x) mendekati suatu nilai k apabila nilai x semakin mendekati a, k disebut sebagai had fungsi f(x).
Contoh

CariPenyelesaian:


No comments:

Post a Comment