Monday, May 2, 2016

Pembahagian tembereng garis: Titik tengah di antara dua titik

Katakan M(x, y) ialah titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan titik A(x1, y1) dan titik B(x2, y2). Maka, M ialah titik yang membahagi dua sama garis lurus itu, iaitu AM = MB.
Contoh 1

Cari koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan P(4, 9) dan Q(8, −7).

Penyelesaian:Contoh 2

Diberi M(p−4, 3) ialah titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan L(−1, q) dan N(5, 8). Cari nilai p dan q.

Penyelesaian:

M = titik tengah LNContoh 3

P(3, 4), Q(7, 5), R(6, 2) dan S ialah bucu-bucu bagi sebuah segiempat selari. Cari koordinat titik S.

Penyelesaian:

Katakan bucu S ialah (x, y).


x = 2 dan y = 1

Oleh itu, S(2, 1).

No comments:

Post a Comment